WAAR HEB IK BUIKPIJN ?

1. Rechter Bovenbuik.

Right Hypochondriale
AANWEZIGE ORGANEN:
MOGELIJKE AANDOENINGEN:

Pijn in het linkerboven- kwadrant kan verband houden met aandoeningen zoals maagaandoeningen, miltproblemen, en soms hartgerelateerde pijn die uitstraalt naar de buik.

 • Lever,
 • Galblaas,
 • Rechternier (+ bijnier),
 • Deel duodenum,
 • Deel colon (flexura hepatica)

Lever

 1. - Hepatitis (leveronsteking door virus)
 2. - Lever abces (pus in een niet eerder bestaande holte, vaak door bacterie)
 3. - Levertumor
  Galblaas
 4. - Cholecystitis (galblaasontsteking)
 5. - Cholangitis (galwegontsteking)
 6. - Cholelithiasis (galstenen)
  Rechternier 
 7. - Nierstenen

2. Bovenbuik

Epigastric Region

AANWEZIGE ORGANEN:
MOGELIJKE AANDOENINGEN:

Dit is pijn in het bovenste deel van de buik, rond het gebied van het middenrif en de solar plexus.
Het kan worden geassocieerd met maagklachten, gastritis, maagzweren of galblaasproblemen.

 • Slokdarm,
 • Maag,
 • Twaalfvingerige darm,
 • Alvleesklier,
 • Lever,
 • Aorta,
 • Dwarse dikke darm,
 • Galblaas,
 • Milt.

Maag en darm

 • - Ulcus pepticum (maagzweer in maag = ulcus ventriculi, in duodenum = ulcus duodeni)
 • - Maagperforatie (gat/scheurtje maagwand, kan ook in darm)
 • - Gastro-enteritis (ontsteking mucosa maag en/of darm,
  Pancreas
 • - Pancreatitis (alvleesklierontsteking)
 • Aorta
 • - Aneurysma aortae abdominalis (AAA, verwijding deel van het vaatstelsel)
  Hart
 • - Myocardinfarct (afsterven deel hartspier door gebrek aan zuurstof)
  Galblaas
 • - Cholecystitis (galblaasontsteking)
 • - Cholangitis (galwegontsteking)
 • - Cholelithiasis (galstenen)
 • - Galsteenkoliek (galsteen zit vast in galweg, galweg probeert door samentrekking de steen uit te drijven naar de darm, dit doet veel pijn)

3. Linker Bovenbuik.

Left Hypochondriac

AANWEZIGE ORGANEN:
MOGELIJKE AANDOENINGEN:

Pijn in het linkerboven-kwadrant kan verband houden met aandoeningen zoals maagaandoeningen, miltproblemen, en soms hartgerelateerde pijn die uitstraalt naar de buik.

 • milt,
 • sigmoid colon (flexura splenica),
 • maag (fundus),
 • pancreas,
 • linkernier (+ bijnier)
 • Milt
 • - Miltruptuur
 • - Miltinfarct
 • - Splenomegalie (vergrote milt, vaak gepaard met hypersplenisme = overactieve milt [afbraak rode bloedcellen]
  Longen (soort van in de regio)
 • - Pleurale pneumonie (pneumonie is longonsteking [longblaasjes], pleuraal = longvlies is ontstoken)
  Maag 
 • - Acute gastritis (maagslijmvliesontsteking)
 • - Maag (/colon) perforatie
  Pancreas
 • - Acute pancreatitis (alvleesklierontsteking)

4. Rechter Lendestreek

Right Lumbar

AANWEZIGE ORGANEN:
MOGELIJKE AANDOENINGEN:
 • Dwarse dikke darm
  (Colon ascendens)
 • Colon ascendens
 • Colitis (ontsteking van de dikke darm; ulcerosa = met zweren)
 • Prikkelbare darmsyndroom (PDS)
 • Gastro-enteritis (ontsteking van het slijmvlies van de maag en/of darmen)
 • Darmperforatie
  Overig
 • Bloeding in de ruimte achter het buikvlies (retroperitoneale bloeding)

5. Middenbuik

Umbilicale Region

AANWEZIGE ORGANEN:
MOGELIJKE AANDOENINGEN:
 • Twaalfvingerige darm
 • Nuchtere darm
 • Kronkeldarm

6. Linker Lendestreek

Left Lumbar

AANWEZIGE ORGANEN:
MOGELIJKE AANDOENINGEN:
 • Een deel van de nuchtere darm,
 • Kronkeldarm,
 • Dalende dikke darm.
 • Pyelonefritis,
 • Constipatie,
 • Gastro-enteritis,
 • Prikkelbare darm syndroom (PDS): 
 • Urolithiasis.

7. Rechter Onderbuik

Right Iliac

AANWEZIGE ORGANEN:
MOGELIJKE AANDOENINGEN:
 • Blinde darm (Apendix)
 • Blinde uiteinde van de dikke darm
 • Laatste einde dunne darm
 • Eierstok
 • Acute appendicitis
  Eierstok) en eileider:
 • Ovariumcyste,
 • Follikelbloeding,
 • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap (EUG).
  Ureter:
 • Uretersteen.
  Overige
 • Ingeklemde hernia inguinalis (liesbreuk),
 • Ingeklemde hernia femoralis (dijbreuk),
 • Obstipatie.

8. Onderbuik

Hypogastric Region

AANWEZIGE ORGANEN:
MOGELIJKE AANDOENINGEN:
 • Urineblaas
 • Endeldarm
 • Baarmoeder (V)
 • Prostaat (M)
 • Terminale Ileum
 • Anus
 • Blaas
 • - Blaasontsteking
  Terminale ileum
 • - Mechanische ileus (stoornis in passage van voedselbrij door de darm)
  Darmen
 • - Darmperforatie
  Overig
 • - SOA
 • - Pelvic inflammatory disease (PID) (ontsteking kleine bekken door micro-organismen vanuit vagina en cervixc)
 • - Ovulatiepijn

9. Linker Onderbuik

Left Iliac

AANWEZIGE ORGANEN:
MOGELIJKE AANDOENINGEN:
 • Dalende dikke darm,
 • S-dikke darm,
 • Eierstok.

Ovarium

 • - Ovariumcyste
 • - Extra-uteriene graviditeit (EUG) (buitenbaarmoederlijke zwangerschap)
  Ureter
 • - Uretersteen
  Overig
 • - Obstipatie
 • - Ingeklemde hernia inguinalis (liesbreuk; uitstulping buikwand [/inhoud] in lies) / femoralis (dijbreuk; uitstulping onder liesligament)
 • - Peridiverticulitis (diverticulitis = ontsteking uitstulping van de darm, peri = ontsteking breidt zich uit naar omliggende gebieden)

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.