« Back to Glossary Index

VERSTUIKING

KRUISBANDEN SCHOUDER

Ligamentletsel, ook bekend als bandletsel of gewrichtsbandletsel, verwijst naar schade aan de ligamenten in het lichaam. Ligamenten zijn taaie, vezelige weefsels die botten met elkaar verbinden en de gewrichten stabiliseren. Ze spelen een cruciale rol bij het ondersteunen en begeleiden van de beweging van de gewrichten.

Ligamentletsel kan variëren in ernst, van milde verrekkingen tot ernstige rupturen of scheuren. Het kan optreden als gevolg van trauma, zoals sportblessures, auto-ongelukken, of vallen, maar het kan ook geleidelijk ontstaan door herhaalde overbelasting van een gewricht.


De symptomen van ligamentletsel kunnen variëren afhankelijk van de ernst van het letsel, de locatie van het letsel en de specifieke ligamenten die zijn aangetast.

Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen die optreden bij ligamentletsel:

 1. Pijn: Pijn is een van de meest voorkomende symptomen bij ligamentletsel. De pijn kan variëren van mild tot ernstig en kan scherp, dof of kloppend van aard zijn.
 2. Zwelling: Gewrichtszwelling treedt vaak op bij ligamentletsel als gevolg van ontsteking. De zwelling kan het gewricht gevoelig en moeilijk te bewegen maken.
 3. Blauwe plekken (ecchymose): Bloeduitstortingen kunnen optreden rond het gebied van het letsel als gevolg van beschadiging van bloedvaten.
 4. Instabiliteit: Ligamentletsel kan leiden tot gewrichtsinstabiliteit, wat betekent dat het gewricht minder stabiel aanvoelt dan normaal. Dit kan leiden tot wankelheid en moeite met gewichtsdragen.
 5. Beperkte beweging: Het letsel kan de beweging van het gewricht beperken, waardoor het moeilijk wordt om het gewricht volledig te strekken of te buigen.
 6. Knappend of krakend geluid: Sommige mensen ervaren een knappend of krakend geluid wanneer het letsel optreedt, wat kan wijzen op een scheur of ruptuur van het ligament.
 7. Verminderde functie: Ligamentletsel kan de normale functie van het gewricht beïnvloeden, waardoor dagelijkse activiteiten en sportieve activiteiten bemoeilijkt worden.

Het is belangrijk om medische hulp te zoeken als je vermoedt dat je een ligamentletsel hebt, omdat de behandeling varieert afhankelijk van de ernst en aard van het letsel.

Er zijn verschillende soorten ligamenten in het lichaam, en ze variëren in grootte, functie en locatie. Ligamenten zijn sterke, vezelige weefsels die botten met elkaar verbinden en de gewrichten stabiliseren.

Hier zijn enkele voorbeelden van verschillende soorten ligamenten in het lichaam:

Collaterale ligamenten:
Deze ligamenten bevinden zich aan de zijkant van de gewrichten, zoals de knie, en spelen een cruciale rol bij het voorkomen van zijwaartse beweging en instabiliteit van het gewricht.

Kruisbanden:
Er zijn twee belangrijke kruisbanden in de knie, de voorste kruisband (ACL) en de achterste kruisband (PCL). Deze ligamenten kruisen elkaar in het midden van de knie en zorgen voor stabiliteit door voorwaartse en achterwaartse beweging van het scheenbeen ten opzichte van het dijbeen te voorkomen.

Rotator cuff ligamenten:
Deze ligamenten bevinden zich in de schouder en bestaan uit meerdere ligamenten en pezen. Ze spelen een essentiële rol bij het stabiliseren van de schoudergewrichten en het ondersteunen van de beweging van de bovenarm.

Ligamentum teres:
Dit is een ligament in de heup dat helpt bij het stabiliseren van het heupgewricht.

Dwarse ligamenten: (ligamenta flava)
Deze ligamenten bevinden zich in de wervelkolom en verbinden de wervels met elkaar. Ze helpen de wervelkolom stabiliseren en beperken ongewenste beweging.

Sacro-iliacale ligamenten:
Deze ligamenten bevinden zich in het bekkengebied en verbinden het heiligbeen met het bekken. Ze dragen bij aan de stabiliteit van het sacro-iliacale gewricht.

Diverse ligamenten in de enkel:
De enkel bevat verschillende ligamenten, waaronder de voorste en achterste talofibulaire ligamenten en het deltoid ligament. Deze ligamenten zorgen voor stabiliteit en ondersteunen de beweging van de enkel.

Ligamentletsel, zoals verstuikingen, kan worden veroorzaakt door verschillende oorzaken.

De meest voorkomende oorzaken van ligamentletsel zijn:

 1. Trauma en blessures: Een van de meest voorkomende oorzaken van ligamentletsel is fysiek trauma, zoals sportblessures, auto-ongelukken, vallen, stoten, of plotselinge bewegingen die de ligamenten overmatig belasten. Dit kan leiden tot verrekkingen, scheuren of rupturen van de ligamenten.
 2. Overbelasting: Langdurige overbelasting van een gewricht kan leiden tot ligamentletsel. Herhaalde stress op de ligamenten zonder voldoende hersteltijd kan leiden tot slijtage en schade aan de ligamenten.
 3. Verkeerde beweging of techniek: Onjuiste bewegingen of technieken bij sporten of dagelijkse activiteiten kunnen leiden tot verstuikingen. Bijvoorbeeld, het verkeerd tillen van zware objecten of het uitvoeren van een beweging met een slechte lichaamshouding kan de ligamenten belasten.
 4. Leeftijd en slijtage: Naarmate mensen ouder worden, kunnen ligamenten geleidelijk slijten en minder elastisch en veerkrachtig worden. Dit kan het risico op letsel vergroten.
 5. Genetische factoren: Sommige mensen kunnen genetische aanleg hebben voor zwakkere ligamenten, wat hen vatbaarder maakt voor ligamentblessures.
 6. Zwaarlijvigheid: Overgewicht kan de druk op gewrichten en ligamenten verhogen, waardoor ze meer vatbaar worden voor letsel.
 7. Onderliggende aandoeningen: Bepaalde medische aandoeningen, zoals hypermobiliteitssyndroom, kunnen leiden tot een verhoogd risico op ligamentletsel.

Het is belangrijk om veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van beschermende uitrusting tijdens sporten, het aannemen van een goede lichaamshouding en het vermijden van overmatige stress op gewrichten om het risico op ligamentletsel te verminderen.

De behandeling van ligamentletsel kan variëren afhankelijk van de ernst van het letsel.

Hier zijn enkele veelvoorkomende behandelingen die kunnen worden toegepast bij ligamentletsel:

 1. Rust: Het geven van rust aan het aangetaste gewricht is vaak een eerste stap bij de behandeling van ligamentletsel. Het vermijden van belastende activiteiten kan helpen bij het genezingsproces.
 2. IJs: Het aanbrengen van ijs op het aangetaste gebied kan helpen bij het verminderen van zwelling en pijn. Het wordt meestal gedaan met regelmatige tussenpozen gedurende de eerste 48 uur na het letsel.
 3. Compressie: Het gebruik van een drukverband of compressiekousen kan helpen bij het verminderen van zwelling en het ondersteunen van het gewricht.
 4. Elevatie: Het verhogen van het aangedane lichaamsdeel (bijvoorbeeld het omhoog houden van een verstuikte enkel) kan helpen bij het verminderen van zwelling.
 5. Pijnstillers: Over-the-counter pijnstillers zoals ibuprofen kunnen worden gebruikt om pijn en ontsteking te verminderen.
 6. Fysiotherapie: Een fysiotherapeut kan oefeningen en technieken voorschrijven om de kracht, flexibiliteit en stabiliteit van het gewricht te herstellen. Fysiotherapie kan een belangrijk onderdeel zijn van het herstelproces, vooral bij ernstige ligamentblessures.
 7. Braces en spalken: Het dragen van een brace, spalk of orthese kan helpen bij het stabiliseren van het gewricht en het voorkomen van verdere schade.
 8. Injecties: In sommige gevallen kan een arts corticosteroïden of andere medicijnen rechtstreeks in het gewricht injecteren om ontsteking te verminderen.
 9. Chirurgie: Bij ernstige ligamentblessures, zoals volledige ligamentrupturen, kan chirurgische reparatie nodig zijn. Dit kan betrekking hebben op het hechten van gescheurde ligamenten of het vervangen van beschadigde ligamenten door middel van transplantatie.

De specifieke behandelingsopties worden bepaald door de aard en ernst van het ligamentletsel, de locatie en de individuele behoeften van de patiënt. Het is belangrijk om een medische professional te raadplegen voor een juiste diagnose en behandelplan.

Nabehandeling na ligamentblessures en preventieve maatregelen zijn beide belangrijk om het herstel te bevorderen en toekomstige blessures te voorkomen.

Hier zijn enkele aanbevelingen voor nabehandeling en preventie:

Nabehandeling na ligamentblessures:
 1. Fysiotherapie: Het volgen van een fysiotherapieprogramma kan helpen bij het herstel van kracht, flexibiliteit en stabiliteit in het aangetaste gewricht. Fysiotherapeuten kunnen specifieke oefeningen en technieken aanbieden om de ligamenten te versterken en de mobiliteit te verbeteren.
 2. Compliance met medische adviezen: Het is essentieel om de aanbevelingen van je zorgverlener op te volgen, zoals het dragen van beugels, het nemen van voorgeschreven medicijnen en het deelnemen aan geplande follow-upafspraken.
 3. Rust en herstel: Neem de tijd om volledig te herstellen voordat je weer actief wordt. Forceren of te snel terugkeren naar normale activiteiten kan het herstel vertragen en het risico op herhaling vergroten.
 4. Pijnmanagement: Als je pijn hebt, volg dan de voorgeschreven pijnstillers en gebruik ijs en compressie om ongemak te verminderen.
 5. Houding en beweging: Leer de juiste houding en bewegingstechnieken om overmatige druk op de gewrichten te voorkomen.
Preventieve maatregelen om verdere schade te voorkomen:
 1. Stevige schoenen en uitrusting: Draag de juiste schoenen en beschermende uitrusting bij sporten en activiteiten die risico op letsel met zich meebrengen.
 2. Opwarmen en strekken: Voer een grondige opwarming en rekoefeningen uit voor elke fysieke activiteit. Dit kan helpen om de spieren en ligamenten voor te bereiden op beweging.
 3. Krachttraining: Versterk de spieren rondom de gewrichten, omdat sterke spieren extra ondersteuning bieden aan de ligamenten. Een fysiotherapeut kan je helpen bij het ontwikkelen van een geschikt trainingsprogramma.
 4. Balans- en coördinatietraining: Training om je balans en coördinatie te verbeteren, kan het risico op vallen en blessures verminderen.
 5. Regelmatige lichaamsbeweging: Het handhaven van een algemene gezondheid en fysieke conditie kan de stabiliteit van de gewrichten verbeteren.
 6. Hydratatie en voeding: Een gezond dieet en voldoende hydratatie kunnen bijdragen aan het behoud van sterke ligamenten en gewrichten.
 7. Gewichtsbeheersing: Overgewicht kan de druk op gewrichten verhogen, dus zorg voor een gezond gewicht om overbelasting te voorkomen.
 8. Gezond slapen en herstel: Zorg voor voldoende rust en slaap, want dit is belangrijk voor het herstel en de algehele gezondheid van de ligamenten.

Het is van cruciaal belang om preventieve maatregelen serieus te nemen, vooral als je al eerder een ligamentletsel hebt gehad. Het volgen van deze aanbevelingen kan helpen bij het minimaliseren van de kans op toekomstige blessures en het behouden van de gezondheid van je ligamenten en gewrichten.

Ligamentletsel kan leiden tot verschillende bijkomende complicaties, vooral als het niet adequaat wordt behandeld of als het herstelproces niet goed wordt gevolgd.

Enkele mogelijke complicaties bij ligamentletsel zijn:

 1. Gewrichtsinstabiliteit: Wanneer ligamenten beschadigd zijn, kan het gewricht instabiel worden, wat kan leiden tot ongewenste bewegingen en een verhoogd risico op herhaald letsel.
 2. Gewrichtsstijfheid: Na een ligamentletsel kan het gewricht stijver worden, wat de bewegingsvrijheid kan beperken. Dit kan leiden tot verminderde mobiliteit en functieverlies.
 3. Spierzwakte: Ligamentletsel kan de omliggende spieren aantasten, omdat ze vaak worden beperkt in hun functie. Dit kan leiden tot spierzwakte en een verminderd vermogen om het gewricht te ondersteunen.
 4. Pijn en ontsteking: Onbehandeld of onvoldoende behandelde ligamentblessures kunnen leiden tot aanhoudende pijn en ontsteking in het gewricht.
 5. Artrose: Langdurige instabiliteit of herhaaldelijk letsel aan een gewricht kan de ontwikkeling van artrose versnellen, wat kan leiden tot slijtage van het kraakbeen en chronische gewrichtspijn.
 6. Verlies van functie: Ernstige ligamentblessures kunnen de normale functie van een gewricht permanent aantasten, waardoor dagelijkse activiteiten en sportieve activiteiten bemoeilijkt worden.
 7. Complicaties na chirurgie: Als chirurgische ingreep nodig is om een ernstig ligamentletsel te repareren, kunnen er complicaties optreden zoals infectie, littekenweefselvorming of falen van de chirurgische ingreep.
 8. Psychologische impact: Langdurige pijn en herhaalde blessures kunnen psychologische stress en angst veroorzaken bij mensen die lijden aan ligamentletsel.

Het is belangrijk om ligamentletsel serieus te nemen en medische hulp te zoeken om een juiste diagnose te krijgen en passende behandeling te ontvangen.


Het is belangrijk om medische hulp te zoeken als je vermoedt dat je een ligamentletsel hebt, omdat de behandeling varieert afhankelijk van de ernst en aard van het letsel. Een juiste diagnose en behandeling kunnen helpen bij het bevorderen van een succesvol herstel en het voorkomen van verdere complicaties.

GZC AMSTELKWARTIER

Openingstijden praktijk:
Alle werkdagen van 08:00 tot 17:00
Tel:   020 308 1234

Na sluitingstijd:  088 003 0600

GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.

« Terug naar Index