URINE ONDERZOEK

Huisarts Amsterdam, Urinetest, Urineanalyse, Urinescreening, Urologisch onderzoek, Laboratoriumurineonderzoek, Klinisch urineonderzoek, Urinechemie, Urinesedimentanalyse, Microscopisch urineonderzoek, Urinekweek,

In een aantal gevallen zal de arts uw urine willen laten onderzoeken. Om uw urine goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk dat het potje geen andere stoffen bevat. In jampotjes of potjes van groenten en dergelijke kunnen vaak (onzichtbare) resten blijven zitten, die van grote invloed zijn op de uitslag. Gebruik daarom een speciaal urinepotje dat u af kunt halen bij de huisarts of de apotheek.

INLEVEREN

Tot hoe laat en waar u uw urine in kunt leveren, verschilt per locatie. Kijk daarom op de pagina van uw locatie welke afspraken daarvoor gelden bij uw gezondheidscentrum. 

Blaasontsteking

Urine die wordt ingeleverd in verband met (het vermoeden van) een blaasontsteking wordt op de locatie zelf onderzocht. Voor andere onderzoeken wordt de urine naar het laboratorium gestuurd. Het laboratorium koppelt de uitslag van het urineonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. De meeste uitslagen zijn binnen twee tot vier werkdagen bekend.

KOSTEN

Urineonderzoek dat op de locatie zelf wordt gedaan (bij vermoeden blaasontsteking) valt niet onder het eigen risico omdat het bij huisartsenzorg hoort.
Alle andere urineonderzoeken (ook mogelijke vervolgonderzoeken bij vermoeden blaasontsteking) worden bij het laboratorium gedaan en vallen wel onder het eigen risico.