ONDERZOEK EN DIAGNOSTIEK

Wanneer u met gezondheidsklachten bij de huisarts komt, kan de huisarts in bepaalde gevallen direct achterhalen wat de oorzaak van uw klacht is.
Soms is aanvullend onderzoek echter nodig om te kunnen bepalen waar u precies last van heeft. Dit aanvullend onderzoek wordt ook wel diagnostiek genoemd.

Een greep uit de diagnostische onderzoeken vind u hieronder:

DIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN BIJ DE HUISARTS

Bij een bezoek aan de huisarts kunnen verschillende diagnostische onderzoeken worden uitgevoerd, afhankelijk van de symptomen en klachten. Enkele veelvoorkomende diagnostische onderzoeken die bij de huisarts kunnen worden gedaan, zijn onder andere:

 1. Bloedonderzoek: Een bloedmonster wordt afgenomen om verschillende parameters te meten, zoals bloedcellen, cholesterolniveaus, nier- en leverfunctie, ontstekingsmarkers en bloedsuikerspiegel.
 2. Urineonderzoek: Een urinemonster wordt geanalyseerd om informatie te verkrijgen over de nierfunctie, aanwezigheid van infecties, suikerziekte en andere mogelijke afwijkingen.
 3. ECG (elektrocardiogram): Een ECG meet de elektrische activiteit van het hart om eventuele hartritmestoornissen, hartaanvallen of andere hartaandoeningen op te sporen.
 4. Een 24-uurs bloeddrukmeting is een diagnostische test waarbij gedurende een volledige dag en nacht herhaaldelijk je bloeddruk wordt gemeten. Hierbij wordt meestal een draagbaar apparaat gebruikt dat is verbonden met een bloeddrukmanchet om automatisch je bloeddruk op gezette tijden te meten, zelfs tijdens je dagelijkse activiteiten en slaap.
 5. Beeldvormende onderzoeken: Dit omvat onder andere röntgenfoto’s, echografieën en CT-scans. Deze beeldvormende technieken worden gebruikt om interne structuren, zoals botten, organen en weefsels, te visualiseren en mogelijke afwijkingen of letsels te detecteren.
 6. Spirometrie: Dit is een longfunctietest waarbij de patiënt in een apparaat blaast om de longcapaciteit en luchtstroom te meten. Het helpt bij het diagnosticeren van aandoeningen zoals astma en COPD (chronische obstructieve longziekte).
 7. Lichamelijk onderzoek: Dit omvat het onderzoeken van het lichaam door de huisarts, zoals het luisteren naar de longen en het hart, het controleren van de bloeddruk, het onderzoeken van de huid, het controleren van reflexen en het uitvoeren van andere specifieke tests afhankelijk van de symptomen.
 8. Allergietesten: Allergietesten kunnen worden uitgevoerd om specifieke allergieën voor stoffen zoals pollen, huisstofmijt, voedsel of medicijnen op te sporen.

Het is belangrijk op te merken dat dit slechts enkele voorbeelden zijn en dat de beschikbaarheid van specifieke diagnostische onderzoeken bij de huisarts kan variëren. De huisarts zal beoordelen welke onderzoeken het meest geschikt zijn op basis van de individuele situatie en de aard van de klachten.

BLOEDAFNAME

Eén van de meest gebruikte vormen van diagnostiek is bloedafname. Wanneer uw huisarts of een andere zorgverlener uw bloed wil laten onderzoeken, ontvangt u een formulier met daarop aangegeven wat er onderzocht moeten worden.

Bloedafname
Bloedafname Formulier

Neem dit formulier mee als u bloed laat afnemen en overhandig het aan degene die uw bloed afneemt. U kunt bij bijna al onze locaties terecht voor bloedafname bij de vertrouwde doktersassistent op een speciaal inloopspreekuur.
De tijden hiervoor verschillen per gezondheidscentrum. Kijk bij uw eigen locatie of u daar terecht kunt voor bloedafname en op welke tijden.

De doktersassistenten doen op onze praktijk de bloedafname. Zij zijn hiervoor opgeleid.

Het afgenomen bloed wordt naar het laboratorium gebracht voor analyse. Het laboratorium koppelt de uitslag van het bloedonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. Veel uitslagen zijn al de volgende dag bekend, maar bij sommige onderzoeken duurt het langer voor de uitslag bekend is.

Laboratorium Onderzoek

Deze service is in samenwerking met het Reinier Haga medisch diagnostisch centrum opgezet. Deze haalt de monsters op, doet de bepalingen en stuurt de uitslagen naar uw huisarts.

De meeste uitslagen zijn na twee dagen bekend. U kunt uw uitslagen bekijken in het online labuitslagen portaal of contact opnemen met de praktijk.
Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. De huisarts zal dat dan aan u doorgeven.
Nuchter zijn houdt in dat u vanaf 8 uur voor de bloedafname niet meer mag eten en drinken. Een slokje water mag u wel drinken. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw arts.

Kosten

Bloedafname en het daarop volgende onderzoek vallen onder het eigen risico.

URINE ONDERZOEK

In een aantal gevallen zal de arts uw urine willen laten onderzoeken. Om uw urine goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk dat het potje geen andere stoffen bevat. In jampotjes of potjes van groenten en dergelijke kunnen vaak (onzichtbare) resten blijven zitten, die van grote invloed zijn op de uitslag. Gebruik daarom een speciaal urinepotje dat u af kunt halen bij de huisarts of de apotheek.

Openingstijden

Tot hoe laat en waar u uw urine in kunt leveren, verschilt per locatie. Kijk daarom op de pagina van uw locatie welke afspraken daarvoor gelden bij uw gezondheidscentrum. 

Urine die wordt ingeleverd in verband met (het vermoeden van) een blaasontsteking wordt op de locatie zelf onderzocht. Voor andere onderzoeken wordt de urine naar het laboratorium gestuurd. Het laboratorium koppelt de uitslag van het urineonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. De meeste uitslagen zijn binnen twee tot vier werkdagen bekend.

Kosten

Urineonderzoek dat op de locatie zelf wordt gedaan (bij vermoeden blaasontsteking) valt niet onder het eigen risico omdat het bij huisartsenzorg hoort.
Alle andere urineonderzoeken (ook mogelijke vervolgonderzoeken bij vermoeden blaasontsteking) worden bij het laboratorium gedaan en vallen wel onder het eigen risico.

ELECTRO CARDIOGRAM

Bij onze gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een ECG (hartfilmpje) laten afnemen. Wanneer de huisarts een ECG (hartfilmpje) wil laten maken, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een cardioloog in het ziekenhuis. 

ECG-test

De ECG wordt afgenomen door de doktersassistent en duurt ongeveer tien minuten. 

De huisarts bekijkt de uitkomst van de ECG en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar de cardioloog noodzakelijk is.

24-uurs bloeddrukmeting 

Bij onze gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting laten afnemen. Wanneer de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. 

Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt er een apparaatje aangebracht dat gedurende 24 uur elk half uur de bloeddruk registreert tijdens de dagelijkse activiteiten. De huisarts bekijkt de uitkomst van de 24-uurs bloeddrukmeting en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

Kosten

De 24-uurs bloeddrukmeting die bij de huisarts wordt afgenomen valt niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

LONGFUNCTIETEST

Bij onze gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een longfunctietest laten afnemen (ook wel spirometrie genoemd). Wanneer de huisarts een longfunctietest wil laten afnemen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een longarts in het ziekenhuis.

De longfunctietest wordt doorgaans afgenomen door de longverpleegkundige of POH.
Op basis van de uitslag kan de arts of longverpleegkundige beslissen of een verwijzing naar de longarts noodzakelijk is.

Kosten

De longfunctietest die bij uw gezondheidscentrum wordt afgenomen valt niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

ALLERGIEËN

Bij de huisarts kunnen verschillende allergietesten worden afgenomen, zoals:

 1. Huidpriktest:
  Hierbij worden kleine druppels van allergenen op de huid aangebracht, meestal op de onderarm, en wordt de huid lichtjes geprikt met een naald of lancet. Als er een allergische reactie optreedt, zoals roodheid, zwelling of jeuk, duidt dit op een allergie voor dat specifieke allergeen.
 2. Bloedonderzoek (specifieke IgE-test):
  Een bloedmonster wordt afgenomen en getest op de aanwezigheid van specifieke antilichamen (IgE) tegen bepaalde allergenen. Dit kan helpen bij het identificeren van allergische reacties en het bepalen van de ernst ervan.

Het is belangrijk op te merken dat de beschikbaarheid van allergietesten bij de huisarts kan variëren, afhankelijk van de praktijk en de regio. Soms kan de huisarts je doorverwijzen naar een specialist, zoals een allergoloog of dermatoloog, voor uitgebreidere allergietesten.


Kosten

De vergoeding van allergietesten kan verschillen per zorgverzekeraar en het type polis dat je hebt. Over het algemeen worden medisch noodzakelijke allergietesten vergoed vanuit de basisverzekering, maar dit kan afhankelijk zijn van de specifieke voorwaarden en dekking van je zorgverzekering. Het is altijd verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar of de polisvoorwaarden te raadplegen om te weten te komen welke allergietesten worden vergoed en onder welke voorwaarden.