ONDERZOEK en DIAGNOSTIEK

Diagnostisch onderzoek  Huisarts amsterdam  Medische geschiedenis  Fysiek onderzoek  Bloedonderzoek  Beeldvormend onderzoek  Laboratoriumtests  Anamnese Diagnose stellen  Verwijzingen

Wat is diagnostisch onderzoek en waar is het voor nodig

Diagnostisch onderzoek bij de huisarts verwijst naar het proces waarbij een huisarts verschillende tests en procedures uitvoert om een medische diagnose te stellen. Dit omvat het verzamelen van de medische geschiedenis, het uitvoeren van fysiek onderzoek, het aanvragen van laboratoriumtests en beeldvormende onderzoeken, en het uiteindelijk stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan.

Kosten:

Een diagnostisch onderzoek bij de huisarts kan variëren in kosten, afhankelijk van de specifieke tests en procedures die worden uitgevoerd. Over het algemeen kunnen de kosten variëren van enkele tientallen tot enkele honderden euro’s, exclusief eventuele vergoedingen door zorgverzekeringen.

Hieronder enkele begrippen

Medische geschiedenis:

Het verzamelen van de medische geschiedenis van een patiënt is een belangrijk onderdeel van het diagnostisch onderzoek bij de huisarts.

Diagnostisch onderzoek:

Diagnostisch onderzoek omvat verschillende tests en procedures die worden uitgevoerd om een medische diagnose te stellen.

Fysiek onderzoek:

Het fysieke onderzoek omvat het lichamelijk onderzoek van een patiënt door de huisarts om mogelijke symptomen en afwijkingen te identificeren.

Bloedonderzoek is een veelvoorkomende vorm van diagnostisch onderzoek waarbij bloedmonsters worden geanalyseerd om informatie over de gezondheidstoestand van een patiënt te verkrijgen.

Beeldvormend onderzoek:

Beeldvormend onderzoek, zoals röntgenfoto’s, echografie of MRI-scans, kan worden gebruikt om de interne structuren van het lichaam te visualiseren en mogelijke afwijkingen op te sporen.

Laboratoriumtests:

Naast bloedonderzoek kunnen huisartsen ook andere laboratoriumtests aanvragen, zoals urineonderzoek of weefselmonsters, om een diagnose te stellen.

Anamnese:

Het stellen van vragen over de symptomen, medische voorgeschiedenis en andere relevante informatie van de patiënt om te helpen bij het diagnosticeren van een aandoening.

Diagnose stellen:

Het proces waarbij de huisarts op basis van de verzamelde gegevens een medische diagnose stelt en een behandelplan opstelt.

Verwijzingen:

In sommige gevallen kan de huisarts de patiënt doorverwijzen naar een specialist voor verder diagnostisch onderzoek of gespecialiseerde zorg.