Bloedonderzoek

Eén van de meest gebruikte vormen van diagnostiek is bloedafname. Wanneer uw huisarts of een andere zorgverlener uw bloed wil laten onderzoeken, ontvangt u een formulier met daarop aangegeven wat er onderzocht moeten worden.

Bloedafname voor medische test

Bloedafname Formulier

Bloedafname Formulier

Neem dit formulier mee als u bloed laat afnemen en overhandig het aan degene die uw bloed afneemt. U kunt bij bijna al onze locaties terecht voor bloedafname bij de vertrouwde doktersassistent op een speciaal inloopspreekuur.
De tijden hiervoor verschillen per gezondheidscentrum. Kijk bij uw eigen locatie of u daar terecht kunt voor bloedafname en op welke tijden.

De doktersassistenten doen op onze praktijk de bloedafname. Zij zijn hiervoor opgeleid.

Het afgenomen bloed wordt naar het laboratorium gebracht voor analyse. Het laboratorium koppelt de uitslag van het bloedonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. Veel uitslagen zijn al de volgende dag bekend, maar bij sommige onderzoeken duurt het langer voor de uitslag bekend is.

Laboratorium Onderzoek

RHMDC

Deze service is in samenwerking met het Reinier Haga medisch diagnostisch centrum opgezet. Deze haalt de monsters op, doet de bepalingen en stuurt de uitslagen naar uw huisarts.

De meeste uitslagen zijn na twee dagen bekend. U kunt uw uitslagen bekijken in het online lab. uitslagen portaal of contact opnemen met de praktijk.
Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. De huisarts zal dat dan aan u doorgeven.

Nuchter zijn houdt in dat u vanaf 8 uur voor de bloedafname niet meer mag eten en drinken. Een slokje water mag u wel drinken. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw arts.

Kosten

Bloedafname en het daarop volgende onderzoek vallen onder het eigen risico.