« Back to Glossary Index

Huisarts Amsterdam, Amstel en IJ, aenij, Bloedarmoede, Vermoeidheid, Bleekheid, Lage hemoglobine, Ijzertekort, Rode bloedcellen tekort, Verminderde zuurstoftransport, Zwakte, Duizeligheid, Kortademigheid, Hartkloppingen, Pale skin, 

BLOEDARMOEDE

Anemie is een aandoening waarbij er een tekort is aan gezonde rode bloedcellen in het bloed, waardoor de zuurstofvoorziening naar de weefsels en organen wordt verminderd. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een tekort aan ijzer, vitamine B12 of foliumzuur, chronische ziekten, genetische afwijkingen, bloedverlies of problemen met de aanmaak van rode bloedcellen.


De kenmerken van anemie kunnen variëren, afhankelijk van de ernst en de onderliggende oorzaak. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 1. Vermoeidheid en zwakte
 2. Bleekheid van de huid en slijmvliezen
 3. Kortademigheid en snelle hartslag
 4. Duizeligheid en flauwvallen
 5. Hoofdpijn
 6. Koude handen en voeten
 7. Onregelmatige hartslag
 8. Brittle nagels en haarverlies (bij sommige vormen van anemie)

Er zijn verschillende soorten anemie. Anemie verwijst naar een aandoening waarbij er een tekort is aan gezonde rode bloedcellen in het lichaam of een laag hemoglobinegehalte. Hemoglobine is een eiwit in rode bloedcellen dat zuurstof door het lichaam transporteert.

Enkele veelvoorkomende soorten anemie zijn:

 1. IJzergebreksanemie: Dit is de meest voorkomende vorm van anemie. Het ontstaat door een tekort aan ijzer in het lichaam, wat leidt tot verminderde productie van rode bloedcellen of een lage hemoglobinespiegel.
 2. Vitamine B12-deficiënte anemie: Een tekort aan vitamine B12 in het lichaam kan leiden tot bloedarmoede. Vitamine B12 is nodig voor de productie van gezonde rode bloedcellen. Het kan veroorzaakt worden door een gebrek aan B12 in de voeding of problemen met de opname ervan in het lichaam.
 3. Foliumzuurdeficiënte anemie: Een tekort aan foliumzuur (vitamine B9) kan ook bloedarmoede veroorzaken. Foliumzuur is essentieel voor de productie van rode bloedcellen. Het kan ontstaan door onvoldoende inname van foliumzuurrijk voedsel of problemen met de opname ervan.
 4. Hemolytische anemie: Deze vorm van bloedarmoede treedt op wanneer rode bloedcellen voortijdig worden afgebroken in het lichaam, waardoor het aantal gezonde rode bloedcellen afneemt.
 5. Sichelcelanemie: Dit is een erfelijke vorm van bloedarmoede waarbij de rode bloedcellen een abnormale vorm hebben, waardoor ze gemakkelijk kunnen samenklonteren en bloedvaten kunnen blokkeren. Dit kan pijn, orgaanschade en andere complicaties veroorzaken.

Naast deze specifieke vormen zijn er nog andere zeldzamere vormen van anemie die veroorzaakt kunnen worden door genetische afwijkingen, auto-immuunziekten, nierproblemen, chronische ziekten en andere oorzaken. Het is belangrijk om de onderliggende oorzaak van de anemie vast te stellen om de juiste behandeling te kunnen bepalen. Raadpleeg altijd een arts voor een juiste diagnose en behandeling van anemie.

Er zijn verschillende oorzaken van bloedarmoede (anemie), waaronder:

 1. IJzertekort:
  Dit is de meest voorkomende oorzaak van bloedarmoede. Het kan optreden als gevolg van onvoldoende ijzerinname via de voeding, slechte opname van ijzer in het lichaam of overmatig bloedverlies (bijvoorbeeld door menstruatie of bloedingen in het maag-darmkanaal).
 2. Vitamine B12-tekort:
  Een tekort aan vitamine B12 kan leiden tot bloedarmoede, meestal veroorzaakt door een gebrek aan intrinsieke factor in de maag, wat nodig is voor de opname van vitamine B12.
 3. Foliumzuurtekort:
  Onvoldoende inname van foliumzuur via de voeding of problemen met de opname ervan kunnen leiden tot bloedarmoede.
 4. Chronische ziekten:
  Sommige chronische ziekten, zoals nierziekte, leverziekte of auto-immuunziekten, kunnen bloedarmoede veroorzaken.
 5. Hemolytische anemie:
  Dit is een vorm van bloedarmoede waarbij de rode bloedcellen voortijdig worden afgebroken. Het kan erfelijk zijn (bijvoorbeeld sikkelcelanemie) of verworven (bijvoorbeeld auto-immuun hemolytische anemie).
 6. Beenmergproblemen:
  Aandoeningen die het beenmerg aantasten, zoals beenmergfalen, leukemie of myelodysplastisch syndroom, kunnen de productie van rode bloedcellen verstoren en bloedarmoede veroorzaken.
 7. Bloedverlies:
  Acuut of chronisch bloedverlies door verwondingen, zware menstruatie, maagzweren, darmkanker of interne bloedingen kan leiden tot bloedarmoede.
 8. Erfelijke aandoeningen:
  Sommige erfelijke aandoeningen, zoals thalassemie of sikkelcelziekte, kunnen bloedarmoede veroorzaken.
 9. Hormonale stoornissen:
  Hormonale onevenwichtigheden, zoals hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie, kunnen bloedarmoede veroorzaken.
 10. Medicatie of behandelingen:
  Bepaalde medicijnen, zoals chemotherapie of langdurig gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s), kunnen bloedarmoede als bijwerking hebben.
 11. Voedingstekorten:
  Onvoldoende inname van voedingsstoffen die nodig zijn voor de aanmaak van rode bloedcellen, zoals ijzer, vitamine B12 en foliumzuur, kan leiden tot bloedarmoede.
 12. Alcoholmisbruik:
  Overmatig alcoholgebruik kan de productie van rode bloedcellen in het beenmerg beïnvloeden en bloedarmoede veroorzaken.

De behandeling van anemie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de aandoening. Enkele veelgebruikte behandelingsmogelijkheden zijn:

 1. Dieetveranderingen: Bij ijzergebreksanemie kan het verhogen van de inname van ijzerrijke voedingsmiddelen zoals rood vlees, bladgroenten, bonen en volle granen helpen.
 2. IJzersupplementen: In sommige gevallen kan een arts ijzersupplementen voorschrijven om het ijzertekort aan te vullen.
 3. Vitamine B12-supplementen: Bij vitamine B12-tekort kan het nemen van vitamine B12-supplementen in de vorm van pillen of injecties helpen.
 4. Foliumzuursupplementen: Bij folaatdeficiëntie kan het nemen van foliumzuursupplementen helpen.
 5. Bloedtransfusie: In ernstige gevallen van anemie kan een bloedtransfusie nodig zijn om het aantal rode bloedcellen snel te verhogen.
 6. Behandeling van de onderliggende oorzaak: Als anemie wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening, zoals nierproblemen of chronische ontstekingsziekten, is het belangrijk om die aandoening ook te behandelen.

Het is essentieel om een arts te raadplegen voor een nauwkeurige diagnose en een geschikte behandeling van anemie. De arts kan de specifieke oorzaak vaststellen en de meest geschikte behandelingsstrategie aanbevelen.

De nabehandeling en preventieve maatregelen voor anemie kunnen variëren, afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening. Ik zal enkele algemene richtlijnen geven, maar het is belangrijk om medisch advies in te winnen voor een individuele beoordeling en aanbevelingen.

A. Nabehandeling: Na een succesvolle behandeling van anemie is het belangrijk om regelmatig de bloedwaarden te laten controleren om ervoor te zorgen dat de hemoglobinewaarden op peil blijven. Dit kan vereisen dat je periodiek terugkeert naar je zorgverlener voor bloedonderzoek.

B. Preventieve maatregelen: Om herhaling van anemie te voorkomen, kunnen de volgende preventieve maatregelen nuttig zijn:

 1. Dieetverbeteringen: Zorg voor een voedzaam dieet dat rijk is aan ijzer, vitamine B12, foliumzuur en andere essentiële voedingsstoffen. Dit kan het consumeren van voedingsmiddelen zoals rood vlees, gevogelte, vis, groene bladgroenten, bonen, volle granen, noten en zaden omvatten.
 2. Supplementen: In sommige gevallen kan het nemen van supplementen worden aanbevolen, zoals ijzer- of vitamine B12-supplementen. Dit moet echter altijd worden gedaan onder medisch toezicht en op basis van de individuele behoeften en bloedwaarden.
 3. Onderliggende oorzaken behandelen: Als de anemie het gevolg is van een onderliggende aandoening, zoals maagzweren, darmproblemen of nierziekte, is het belangrijk om die aandoening te behandelen om herhaling van anemie te voorkomen.
 4. Vermijd risicofactoren: Indien mogelijk, vermijd factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van anemie, zoals overmatig alcoholgebruik, roken of langdurige blootstelling aan giftige stoffen.

Het is essentieel om regelmatig contact te houden met je zorgverlener om de voortgang te bespreken, eventuele symptomen te melden en verdere aanbevelingen te krijgen met betrekking tot nabehandeling en preventie van anemie.

Als anemie niet of onvoldoende wordt behandeld, kunnen er verschillende complicaties optreden. Enkele mogelijke complicaties van onbehandelde anemie zijn:

 1. Verminderde fysieke prestaties:
  Anemie leidt tot een verminderde capaciteit van het bloed om zuurstof te transporteren, waardoor je vermoeid en zwak kunt voelen. Dit kan leiden tot een afname van fysieke prestaties en uithoudingsvermogen.
 2. Hart- en ademhalingsproblemen:
  Omdat er minder rode bloedcellen zijn om zuurstof naar het hart en andere organen te brengen, moet het hart harder werken om voldoende zuurstof te leveren. Dit kan leiden tot symptomen zoals hartkloppingen, kortademigheid, snelle ademhaling en pijn op de borst. Ernstige onbehandelde anemie kan zelfs hartfalen veroorzaken.
 3. Groei- en ontwikkelingsproblemen (bij kinderen):
  Anemie kan negatieve gevolgen hebben voor de groei en ontwikkeling bij kinderen, omdat zuurstof een belangrijke rol speelt bij de lichamelijke en mentale ontwikkeling.
 4. Verzwakt immuunsysteem:
  Anemie kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor je vatbaarder kunt worden voor infecties en moeilijker kunt herstellen van ziekten.
 5. Complicaties tijdens zwangerschap:
  Anemie bij zwangere vrouwen kan leiden tot verhoogde risico’s, zoals vroeggeboorte, laag geboortegewicht en verminderde groei van de baby.
 6. Neurologische symptomen:
  In gevallen van ernstige en langdurige anemie kunnen neurologische symptomen optreden, zoals concentratieproblemen, geheugenverlies, duizeligheid, tintelingen in handen en voeten, en in extreme gevallen zelfs coma.

Het is belangrijk om anemie serieus te nemen en tijdig medische behandeling te zoeken om deze complicaties te voorkomen. Raadpleeg altijd een zorgverlener voor een juiste diagnose en passende behandeling.


GZC AMSTELKWARTIER

Openingstijden praktijk:
Alle werkdagen van 08:00 tot 17:00
Tel:   020 308 1234

Na sluitingstijd:  088 003 0600

GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.

« Terug naar Index