« Back to Glossary Index

Glaucoom, Oogziekte, Oogdruk, Oogzenuw, Gezichtsveldverlies, Oogheelkunde, Oogonderzoek, Oogdruppels, Behandeling glaucoom, Oogchirurgie, Erfelijke glaucoom, Risicofactoren glaucoom, Groene staar, Verhoogde oogdruk, Oculaire hypertensie, Optische neuropathie, Optische zenuwschade, Gezichtsveldverlies in het oog, Oogzenuwschade,


Glaucoom, een oogaandoening gekenmerkt door verhoogde oogdruk, kan leiden tot verschillende complicaties als het onbehandeld blijft. Mogelijke gevolgen zijn gezichtsveldverlies, blindheid en optische zenuwschade. Deze complicaties kunnen de kwaliteit van leven en het psychisch welzijn negatief beïnvloeden. Vroege detectie, behandeling en regelmatige monitoring zijn essentieel om complicaties te voorkomen of vertragen.

Glaucoom kan verschillende symptomen en kenmerken hebben, maar het kan ook zonder duidelijke symptomen voorkomen, vooral in de vroege stadia. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen en kenmerken van glaucoom:

 1. Verlies van perifeer gezichtsvermogen:
  Dit is vaak een van de vroegste tekenen van glaucoom. Het begint meestal met het verlies van het zijwaartse zicht.
 2. Tunnelzicht:
  Naarmate glaucoom vordert, kan het gezichtsveld kleiner worden, waardoor het lijkt alsof je door een tunnel kijkt.
 3. Wazig zicht:
  Sommige mensen met glaucoom kunnen wazig of troebel zicht ervaren, vooral in gevorderde stadia van de ziekte.
 4. Verhoogde oogdruk:
  Hoewel niet alle gevallen van glaucoom gepaard gaan met verhoogde oogdruk, kan dit een risicofactor zijn en soms gepaard gaan met symptomen zoals pijnlijke ogen, roodheid of hoofdpijn.
 5. Halos rond lichten:
  Sommige mensen met glaucoom ervaren het zien van gekleurde ringen of halos rond lichtbronnen, zoals lampen of autokoplampen.
 6. Geleidelijk verlies van het gezichtsvermogen:
  Glaucoom kan langzaam progresseren, waardoor het gezichtsvermogen geleidelijk aan achteruitgaat zonder dat het meteen opgemerkt wordt.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze symptomen ook kunnen worden veroorzaakt door andere oogaandoeningen, dus het is essentieel om een professionele diagnose te krijgen van een oogarts als je symptomen ervaart die wijzen op glaucoom. Regelmatige oogonderzoeken zijn ook belangrijk om glaucoom vroegtijdig op te sporen, zelfs als er geen symptomen zijn.

Er zijn verschillende soorten glaucoom, waaronder:

 1. Primair openhoekglaucoom:
  Dit is de meest voorkomende vorm van glaucoom. Het wordt gekenmerkt door een langzaam progressieve toename van de oogdruk, wat leidt tot schade aan de oogzenuw. In de beginfase heeft het meestal geen duidelijke symptomen.
 2. Acuut geslotenhoekglaucoom:
  Dit is een minder voorkomende maar ernstige vorm van glaucoom. Het ontstaat wanneer de afvoer van het oogvocht plotseling geblokkeerd raakt, waardoor de oogdruk snel stijgt. Acuut geslotenhoekglaucoom veroorzaakt meestal acute symptomen zoals plotselinge hevige oogpijn, wazig zicht, roodheid en misselijkheid.
 3. Normale-spanningsglaucoom:
  Bij deze vorm van glaucoom is de oogdruk binnen het normale bereik, maar er is nog steeds schade aan de oogzenuw en verlies van gezichtsveld. De exacte oorzaak van normale-spanningsglaucoom is niet volledig begrepen.
 4. Congenitaal glaucoom:
  Dit is een zeldzame vorm van glaucoom die aanwezig is bij de geboorte of kort daarna. Het wordt veroorzaakt door afwijkingen in de structuur van het oog en kan leiden tot symptomen zoals wazig zicht, tranende ogen, gevoeligheid voor licht en vergrote ogen.
 5. Secundair glaucoom:
  Deze vorm van glaucoom ontstaat als gevolg van andere oogaandoeningen, oogletsel, medicatiegebruik of systemische aandoeningen. Het kan optreden als gevolg van ontstekingen, diabetes, cataractchirurgie, corticosteroïdgebruik en andere factoren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat elk geval van glaucoom uniek is, en de behandeling en het beheer ervan kunnen variëren op basis van het specifieke type en de individuele situatie van de patiënt. Een oogarts kan een nauwkeurige diagnose stellen en een geschikte behandeling aanbevelen op basis van de specifieke kenmerken van het glaucoom.

De exacte oorzaken van glaucoom zijn niet volledig begrepen, maar er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de ziekte. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken en risicofactoren van glaucoom:

 1. Verhoogde oogdruk:
  Een van de belangrijkste risicofactoren voor glaucoom is verhoogde oogdruk, ook wel intraoculaire druk genoemd. Wanneer de druk in het oog te hoog is, kan het de oogzenuw beschadigen en glaucoom veroorzaken.
 2. Familiale aanleg:
  Glaucoom kan in sommige gevallen een genetische component hebben. Als er gevallen van glaucoom in de familie voorkomen, kan het risico op het ontwikkelen van de ziekte verhoogd zijn.
 3. Leeftijd:
  Glaucoom komt vaker voor naarmate men ouder wordt. Hoewel het op elke leeftijd kan voorkomen, is het risico hoger bij mensen ouder dan 60 jaar.
 4. Afro-Caribische of Aziatische afkomst:
  Glaucoom komt vaker voor bij mensen van Afro-Caribische en Aziatische afkomst, waarbij bepaalde vormen van glaucoom vaker voorkomen bij specifieke etnische groepen.
 5. Oogletsel of chirurgie:
  Een ernstig oogletsel, oogchirurgie (zoals cataractchirurgie) of langdurig gebruik van corticosteroïden kan het risico op glaucoom verhogen.
 6. Andere medische aandoeningen:
  Bepaalde medische aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk en hypothyreoïdie kunnen gepaard gaan met een verhoogd risico op glaucoom.
 7. Langdurig gebruik van corticosteroïden:
  Het langdurig gebruik van corticosteroïden, hetzij in de vorm van oogdruppels, inhalatie of orale medicatie, kan het risico op glaucoom verhogen.

Het is belangrijk om op te merken dat glaucoom een complexe aandoening is en dat de oorzaken en risicofactoren kunnen variëren afhankelijk van het specifieke type glaucoom. Een grondige evaluatie en diagnose door een oogarts zijn nodig om de specifieke oorzaak en risicofactoren voor een individu vast te stellen.

De behandeling van glaucoom is gericht op het verlagen van de oogdruk, aangezien verhoogde oogdruk een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van glaucoom. Afhankelijk van de ernst en het type glaucoom, kunnen verschillende behandelingsmethoden en medicaties worden voorgeschreven. Hier zijn enkele veelvoorkomende behandelingsopties:

 1. Oogdruppels:
  Oogdruppels zijn meestal de eerste stap in de behandeling van glaucoom. Ze helpen de oogdruk te verlagen door de productie van oogvocht te verminderen of de afvoer ervan te verbeteren. Er zijn verschillende soorten oogdruppels beschikbaar, waaronder prostaglandine-analogen, bètablokkers, koolzuuranhydraseremmers en alfa-adrenerge agonisten.
 2. Oraal medicatie:
  In sommige gevallen kan een oogarts orale medicatie voorschrijven, zoals koolzuuranhydraseremmers, om de oogdruk te verlagen. Deze medicijnen worden meestal gebruikt wanneer oogdruppels niet voldoende effectief zijn.
 3. Laserbehandelingen:
  Verschillende laserbehandelingen kunnen worden toegepast om de druk in het oog te verminderen. Dit omvat onder andere:
  • Selectieve lasertrabeculoplastiek (SLT): Hierbij wordt een laser gebruikt om het drainagesysteem van het oog te verbeteren, waardoor de oogdruk verlaagt.
  • Laserperifere iridotomie (LPI): Dit wordt vaak gebruikt bij acuut geslotenhoekglaucoom. De laser creëert een klein gaatje in de iris om de afvoer van het oogvocht te vergemakkelijken.
  • Cyclodiode laserbehandeling: Dit wordt meestal gebruikt wanneer andere behandelingen niet effectief zijn. De laser wordt gebruikt om de productie van oogvocht te verminderen.
 4. Chirurgie:
  In gevallen waarin medicatie en laserbehandelingen niet voldoende effectief zijn, kan een operatie worden overwogen. Verschillende chirurgische procedures kunnen worden uitgevoerd, zoals trabeculectomie, glaucoomdrainage-implantaten of minimaal invasieve glaucoomchirurgie (MIGS). Deze procedures zijn gericht op het verbeteren van de afvoer van het oogvocht en het verlagen van de oogdruk.

De specifieke behandeling en medicatie kunnen variëren, afhankelijk van het type en de ernst van glaucoom, evenals de individuele behoeften en reactie van de patiënt. Het is belangrijk om regelmatig contact te hebben met een oogarts om de voortgang van de ziekte te controleren en de behandeling indien nodig aan te passen.

Nadat de behandelingen voor glaucoom met succes zijn toegepast, is het belangrijk om regelmatige follow-up en monitoring te ondergaan om ervoor te zorgen dat de oogdruk onder controle blijft en om eventuele veranderingen in het gezichtsvermogen op te merken. Hier zijn enkele aspecten van de nabehandeling die gewenst zijn:

 1. Periodieke oogonderzoeken:
  Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel om de gezondheid van de ogen en de oogdruk te controleren. Dit omvat het meten van de oogdruk, het controleren van de oogzenuw, het evalueren van het gezichtsveld en het volgen van eventuele veranderingen.
 2. Medicatiebeheer:
  Als oogdruppels of andere medicijnen zijn voorgeschreven, is het belangrijk om ze volgens het voorgeschreven schema te gebruiken en eventuele bijwerkingen of problemen met de medicatie te bespreken met de oogarts.
 3. Bewustwording van symptomen:
  Het is belangrijk om alert te zijn op eventuele veranderingen in het gezichtsvermogen of nieuwe symptomen die kunnen wijzen op glaucoomprogressie. Als er nieuwe symptomen optreden, zoals veranderingen in het gezichtsveld of wazig zicht, is het belangrijk om onmiddellijk contact op te nemen met de oogarts.
 4. Levensstijl en risicofactoren beheren:
  Het beheersen van risicofactoren zoals hoge bloeddruk, diabetes en het vermijden van roken kan bijdragen aan het beheersen van glaucoom. Het is belangrijk om een gezonde levensstijl te handhaven en eventuele onderliggende medische aandoeningen goed te beheren.
 5. Ondersteuning en educatie:
  Het kan nuttig zijn om deel te nemen aan glaucoomondersteuningsgroepen of educatieve programma’s om meer te leren over de ziekte, behandelingsmogelijkheden en om ervaringen te delen met anderen die glaucoom hebben.

Het is van cruciaal belang om nauw samen te werken met een oogarts en regelmatig geplande afspraken bij te wonen om de voortgang van de ziekte te volgen en eventuele wijzigingen in de behandeling aan te pakken. Glaucoom is een chronische aandoening en het opvolgen van de behandeling en aanbevelingen van de oogarts is essentieel om de gezondheid van de ogen te behouden en verdere schade te voorkomen.

Glaucoom is een oogaandoening die, indien onbehandeld of onvoldoende gecontroleerd, tot verschillende complicaties kan leiden. Enkele mogelijke bijkomende complicaties van glaucoom zijn:

 1. Gezichtsveldverlies:
  Glaucoom kan leiden tot progressief verlies van het gezichtsveld, vooral in de perifere gebieden. Dit kan uiteindelijk resulteren in een beperkt gezichtsveld, wat het vermogen om objecten of mensen aan de zijkanten waar te nemen kan beïnvloeden.
 2. Blindheid:
  Als glaucoom onbehandeld blijft of niet goed wordt beheerst, kan het uiteindelijk leiden tot permanente blindheid. Het is belangrijk om de ziekte tijdig te detecteren en de behandeling en monitoring voort te zetten om verdere progressie te voorkomen.
 3. Optische zenuwschade:
  Glaucoom veroorzaakt schade aan de optische zenuw, hetgeen kan leiden tot permanente visuele beperkingen. Deze schade is meestal onomkeerbaar, waardoor het cruciaal is om de oogdruk te beheersen en verdere schade te voorkomen.
 4. Verminderde kwaliteit van leven:
  Het verlies van gezichtsvermogen als gevolg van glaucoom kan een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van leven. Activiteiten zoals autorijden, lezen, het herkennen van gezichten en het uitvoeren van dagelijkse taken kunnen moeilijker worden.
 5. Psychologische impact:
  De diagnose van glaucoom en de mogelijke bedreiging van het gezichtsvermogen kunnen psychologische gevolgen hebben, zoals angst, depressie en stress. Het is belangrijk om de emotionele en psychologische aspecten van de ziekte aan te pakken en indien nodig de juiste ondersteuning te zoeken.

Het is echter belangrijk op te merken dat met vroege detectie, passende behandeling en regelmatige monitoring de meeste complicaties van glaucoom kunnen worden voorkomen of vertraagd. Daarom is het cruciaal om regelmatige oogonderzoeken te ondergaan en eventuele symptomen of veranderingen in het gezichtsvermogen te melden aan een oogarts.


GZC AMSTELKWARTIER

Openingstijden praktijk:
Alle werkdagen van 08:00 tot 17:00
Tel:   020 308 1234

Na sluitingstijd:  088 003 0600

GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.

« Terug naar Index