Specialisten

Procedure voor Verwijzing van Patiënten naar Specialistische Zorg

Stap 1: Evaluatie en Diagnose
 • De huisarts ontvangt een patiënt en voert een grondige evaluatie uit om de aard van de medische aandoening vast te stellen.
 • Op basis van de evaluatie stelt de huisarts een voorlopige diagnose.
Stap 2: Overweging van Specialistische Zorg
 • Indien de aandoening van de patiënt complex is of gespecialiseerde behandeling vereist, overweegt de huisarts doorverwijzing naar specialistische zorg.
 • De huisarts raadpleegt eventuele relevante richtlijnen en klinische protocollen om te bepalen of verwijzing naar een specialist passend is.
Stap 3: Informatieverstrekking aan de Patiënt
 • De huisarts bespreekt de behoefte aan specialistische zorg met de patiënt en legt de redenen voor doorverwijzing uit.
 • De huisarts informeert de patiënt over de keuze van de specialist en bespreekt eventuele voorbereidingen die nodig zijn voor de afspraak.
Stap 4: Verwijzingsproces
 • Na instemming van de patiënt, vult de huisarts de benodigde verwijzingsdocumenten in, waaronder de verwijsbrief met daarin de relevante medische geschiedenis en voorlopige diagnose.
 • De huisarts kiest een geschikte specialist op basis van de aard van de aandoening en de wensen van de patiënt.
 • De verwijsbrief wordt voorzien van de juiste contactinformatie en details van de specialist, en wordt ondertekend door de huisarts.
Stap 5: Afspraakplanning en Communicatie
 • De verwijsbrief wordt verzonden naar de specialistische zorginstelling, en een kopie wordt aan de patiënt verstrekt.
 • Het secretariaat van de specialistische zorginstelling neemt contact op met de patiënt om een afspraak in te plannen.
Stap 6: Follow-up
 • De huisarts volgt de verwijzing op en houdt contact met de patiënt om te zorgen dat de specialistische zorgverlening verloopt zoals gepland.
 • Na de afspraak bij de specialist ontvangt de huisarts een verslag van de bevindingen en behandeling van de specialist.
Stap 7: Behandeling en Coördinatie
 • De huisarts werkt samen met de specialist om de behandeling van de patiënt te coördineren en eventuele aanvullende zorg te beheren.
 • Gedurende het behandelproces blijft de huisarts betrokken bij de zorg van de patiënt, inclusief monitoring van de voortgang en het aanpassen van het behandelplan indien nodig.

Door het volgen van deze procedure kan de huisarts effectief patiënten doorverwijzen naar specialistische zorg, waarbij de continuïteit van de zorg en de beste behandelresultaten worden gewaarborgd.


Geef een reactie